Wycena nieruchomości

Wykonywanie wyceny wszystkich typów nieruchomości:

 • nieruchomości handlowych
 • nieruchomości mieszkalnych
 • magazynów
 • nieruchomości przemysłowych
 • nieruchomości rolnych
 • gruntów inwestycyjnych
 • i innych

dla różnych celów:

 • kredytowych
 • inwestycyjnych
 • odszkodowawczych
 • podatkowych
 • księgowych
 • spadkowych
 • opłat i innych

Do przykładowych celów należą m. in. zaciąganie kredytów hipotecznych, kupno, sprzedaż, najem nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, podatek od nieruchomości, (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych), opłaty za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, opłaty planistyczne i adiacenckie.

Badania i analizy rynku oraz doradztwa w zakresie tego rynku

Badanie trendów rynkowych, analiza stóp procentowych, badanie zmian wskaźników pustostanów i stawek czynszowych, analiza aktywności uczestników rynku nieruchomości.

Doradztwo inwestycyjne

W szczególności efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju oraz określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.

Badania i ekspertyzy w zakresie:

Ustalenia skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, ustalenia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.

Praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Odbycie 6 miesięcznej praktyki zawodowej obejmującej:

 • uczestnictwo w wykonywaniu czynności związanych z szacowaniem nieruchomości,
 • samodzielnie sporządzanie piętnastu projektów operatów szacunkowych, w których określa się wartość nieruchomości przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik,
 • zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz starostów, a także z innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędów i instytucji.

Wycena nieruchomości każdego typu dla różnych celów

Badania, analizy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

Doradztwo w zakresie efektywnego instowania w nieruchomości

Eskpertyzy w zakresie rynku nieruchomości

Praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych